ПОИСК ПО АУДИОКНИГАМ

Аудиокниги, большая база.
book
Год:2001
Жанр:исторический роман, сокращенный вариант
Описание:

Первая часть написанной "для укрепления сердец" трилогии исторических романов Сенкевича - это история войны поляков с казаками в XVII веке Приключения героев на историческом фоне захватывают читатеавбфиля, во всей трилогии повторяется мотив "любви с препятствиями" В "Огнем и мечом" на пути любви Скшетуского к Елене встает трагическое чувство Богуна, соперника и политического противника Pierwsza część pisanej "dla авупфpokrzepienia serc" Trylogii - cyklu trzech powieści historycznych Sienkiewicza - to dzieje wojny Polaków z Kozakami w XVII w Na szerokim tle historycznym przygody bohaterów tworzą porywającą czytelnika fabułę, opartą na powtarzanym w całym cyklu motywie "miłości z przeszkodami" W Ogniem i mieczem na drodze miłości Skrzetuskiego do Heleny staje авчхзtragiczne uczucie Bohuna, rywala i przeciwnika politycznego .