ПОИСК ПО АУДИОКНИГАМ

Аудиокниги, большая база.
book
Год:2000
Жанр:эпическая поэма
Описание:

Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie Historia szlachecka z r 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierczem Utwór powstał na emigracji, w Paryżu, w roku 1834, kiedy poаввжы upadku powstania listopadowego (1831) rozwiały się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości Pan Tadeusz pokazuje kraj rodzinny poety, jego przyrodę i mieszkańców w okresie, gdy marzenia o wyавуыьzwoleniu były bardzo realne Szansę taką dawała walka u boku Napoleona (przed klęską Bonapartego pod Moskwą w 1812 r) Akcja poematu wiąże się z wydarzeniami historycznymi tego okresu, przywołuje ówczesne oczekiwania rychłego wyzwolenia Litwy, zaś współczesnym Mickiewiczowi daje nadzieję na niedaleki powrót do ojczyzny rzeszyавчщр emigrantów i tułaczy.